Donderdag 12 april 2018 Excursie naar het Volendams Museum

 

 

 

 

 

 

Veel schilders, beeldend kunstenaars, filmers en fotografen hebben in de afgelopen 200 jaar in Volendam gewerkt. Zij kozen het wonen, werken en leven van de Volendammers als onderwerp voor hun kunstwerken, en maakten Volendam daarmee tot het icoon van Holland.  Vooral de klederdracht speelt hierbij een grote rol. Die is sinds de komst van de Schokkers in 1859 steeds uitgebreider en voor de kunstschilders interessanter geworden.

In 1893 vestigden zusters Dominicanessen zich in Volendam. Zij  begonnen op school handwerkles te geven en dat droeg bij aan verdere verfijning van de klederdracht. Voor de kunstenaars die in Volendam neerstreken, een belangrijke inspiratiebron. Kunstwerken met als onderwerp Volendammer klederdracht  –  natuurlijk in samenhang met de visserij die ook tot de verbeelding sprak  –  zijn verspreid over de hele wereld. Men dacht buiten Nederland dat heel Nederland in Volendammer klederdracht liep …..

De vissersvloot was in 1900 de grootste van alle Zuiderzeevissersplaatsen met 250 botters die voor een groot deel hun vis losten in Amsterdam.

Het bestuur, de beheerders en vrijwilligers van het Volendams Museum willen van dat stuk historie in 2018 een speciale expositie maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie met inschrijfformulier, vertrektijden en kosten voor deze excursie krijgt u in maart 2018 toegestuurd.

Donderdag 19 oktober 2017 Jaarvergadering en daarna lezing door Ans Markus

19.30 uur Jaarvergadering voor de leden  

daarna lezing door Ans Markus (openbaar toegankelijk)

 

 

Als ik jou was …..

Ans Markus werkt al ruim veertig jaar. Zij introduceerde in haar schilderkunst een persoonlijke mythologie. De grondigheid en ook – vanuit haar persoonlijke leven – de onbarmhartigheid van het zelfonderzoek in haar werk, getuigen van pioniersgeest. In die zin is haar kunst vernieuwend en onmiskenbaar authentiek. Zij gaf stem aan breed levende vrouwelijke gevoelens en melancholie. Denk aan haar vrouwen in windsels, al dan gecombineerd met lege verten, verstilde bouwwerken of oude sculpturen. Tussen 1986 en 1990 kreeg zij landelijke bekendheid met dubbelportretten van meesters als Picasso, Léger en Klee. Geroemd wordt haar werk om de ideeënrijkdom en verrassende technische en compositorische vondsten. Zij ontwikkelde haar eigen beeldtaal, die ook bij andere themakeuzen een grote mate van consistentie behield. Daardoor is haar werk eigenlijk altijd direct herkenbaar. Haar schilderijen maakten al vroeg grote indruk op het publiek. Haar introverte persoonlijkheid kwam als gevolg daarvan volop in de schijnwerpers te staan. Ernst, discipline en ambachtelijkheid vormen de achtergrond van haar persoon en haar werk – een teruggetrokken leven in de kleine wereld van het atelier. Later werk getuigt ook van een bredere maatschappelijke oriëntatie, met een meer spirituele inhoud.

 

Aanvang lezing : 20.15 uur
Plaats: Kerkgebouw De Swaen, Voorhaven 135, Edam

Leden gratis, niet-leden € 5,00 per persoon.