Bestuur

Het bestuur van ’t Nut Departement Edam is als volgt samengesteld:

VOORZITTER
Joop Asselbergs

Sijmen Grootstraat 23, 1135 HN Edam
Tel.: 0299-367029    j.asselbergs@quicknet.nl

SECRETARIS
Anneke van Overbeek-Akkerboom
Voorhaven 172, 1135 BW Edam
Tel.: 0299-371536    annekevanoverbeek@gmail.com

PENNINGMEESTER 
Peter van de Nes
Westerweg 61H, 1446 AE Purmerend
Tel.: 0299-646961    peter.vande.nes@hotmail.com

LEDEN

Ria Mol
Jan Huibrechtszstraat 13, 1135 HP Edam
Tel: 0299-371380    ria.mol150@gmail.nl

Ineke van Lenteren
C
oen de Koninglaan 24, 1135 CN Edam
Tel.: 0299-652054    ivanlenteren@gmail.com

Herman de Hondt
V
ogelzand 20, 1132 MJ Volendam
Tel.: 0299-396315    hldehondt@kpnmail.nl

Alida Langedijk
De Krommert 139, 1474 PT Oosthuizen
Tel.: 0299-404789    langedijkalida@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ERELEDEN 
Noor Reilingh-Franssen

Piet Oud

 

 

 

 

CONTRIBUTIE           € 15,00 per jaar per persoon                 € 23,00 per jaar per paar

 

bankrekening Nut Departement Edam    NL77 RABO 0385 6730 94

 

website   www.nutedam.nl

 

fiscaal erkend als ANBI: algemeen nut beogende instelling