Bestuur

Het bestuur van ’t Nut Departement Edam is als volgt samengesteld:

VOORZITTER

Joop Asselbergs    Sijmen Grootstraat 23, 1135 HN Edam    0299-367029    j.asselbergs@quicknet.nl

VICE-VOORZITTER

Alida Langedijk    De Krommert 139, 1474 PT Oosthuizen    0299-404789     langedijkalida@gmail.com

SECRETARIS

Anneke van Overbeek  Voorhaven 172, 1135 BW Edam   299-371536   annekevanoverbeek@gmail.com

PENNINGMEESTER

Peter van de Nes   Westerweg 61H, 1446 AE Purmerend   0299-646961   peter.vande.nes@hotmail.com

LEDENADMINISTRATIE  en PERSCONTACTEN  

Ineke van Lenteren   Coen de Koninglaan 24, 1135 CN Edam   0299-652054    ivanlenteren@gmail.com

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Ria Mol    Jan Huibrechtszstraat 13, 1135 HP Edam    0299-371380    ria.mol150@gmail.com           

Herman de Hondt    Vogelzand 20, 1132 MJ Volendam    0299-396315    hlehondt@kpnmail.nl

                                     

ERELEDEN 
Noor Reilingh-Franssen

Piet Oud

 

 

CONTRIBUTIE           € 15,00 per jaar per persoon      of       € 23,00 per jaar per paar                          Het verenigingsjaar duurt  van 1 september tot en met 31 augustus. Wij gaan uit van verlenging van uw lidmaatschap, tenzij u schriftelijk opgezegd heeft vóór 1 augustus.

 

bankrekening Nut Departement Edam    NL77 RABO 0385 6730 94

website   www.nutedam.nl

fiscaal erkend als ANBI: algemeen nut beogende instelling