Bestuur

Het bestuur van ’t Nut Departement Edam is als volgt samengesteld:

VOORZITTER
Joop Asselbergs

Sijmen Grootstraat 23, 1135 HN Edam
Tel.: 0299-367029    j.asselbergs@quicknet.nl

VICE-VOORZITTER en NOTULISTE                                                                                                                                                                      Alida Langedijk
De Krommert 139, 1474 PT Oosthuizen
Tel.: 0299-404789    langedijkalida@gmail.com

SECRETARIS
Anneke van Overbeek-Akkerboom
Voorhaven 172, 1135 BW Edam
Tel.: 0299-371536    annekevanoverbeek@gmail.com

PENNINGMEESTER 
Peter van de Nes
Westerweg 61H, 1446 AE Purmerend
Tel.: 0299-646961    peter.vande.nes@hotmail.com

LEDENADMINISTRATIE en PERSCONTACTEN                                                                                                                                                                                Ineke van Lenteren
C
oen de Koninglaan 24, 1135 CN Edam
Tel.: 0299-652054    ivanlenteren@gmail.com

TECHNISCHE ONDERSTEUNING                                                                                                                                                                                           Ria Mol
Jan Huibrechtszstraat 13, 1135 HP Edam
Tel: 0299-371380    ria.mol150@gmail.nl                                                                                                                                                                                           en                                                                                                                                                                                                                                                            Herman de Hondt
V
ogelzand 20, 1132 MJ Volendam
Tel.: 0299-396315    hldehondt@kpnmail.nl

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ERELEDEN 
Noor Reilingh-Franssen

Piet Oud

 

 

 

Het lidmaatschap duurt van jaar tot jaar: van 1 september tot en met 1 augustus

CONTRIBUTIE           € 15,00 per jaar per persoon                 € 23,00 per jaar per paar

 

bankrekening Nut Departement Edam    NL77 RABO 0385 6730 94

 

website   www.nutedam.nl

 

fiscaal erkend als ANBI: algemeen nut beogende instelling