Donderdag 12 oktober 2017 Lutherherdenking

 

onder auspiciën van de Raad van Kerken Edam-Volendam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517-2017 500 jaar Reformatie. Hoe gaan we verder? 

Het Venster organiseert een Lutherforum. Lezers van het Venster, maar ook van een keur aan dag- en andere bladen, kan het niet ontgaan zijn dat in met name de protestantse kerken in Nederland en ook in bijvoorbeeld Duitsland, uitgebreid aandacht wordt gegeven aan het feit dat Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde. Het was de start van de Reformatie, nu 500 jaar geleden.

Twee voorgangers van katholieke huize en twee van protestantse huize zijn uitgenodigd om in het openbaar van gedachten te wisselen over deze vraag, niet vanuit een hoog-intellectuele theologische benadering, maar vanuit persoonlijke drijfveren en geloofsbeleving. Wat is het dat een spreker nodig heeft om zich (weer) thuis te laten voelen in ‘de andere kerk’? En wat houdt hem/haar daarbij tegen? Toegezegd hebben pastoor Paul Stomph (Volendam) namens de Rooms-Katholieke Kerk en ds. Mirjam Koole (Edam) en ds. Engele Wijnsma (Bergen) namens de Protestantse Kerk.

 

Aanvang: 20.00 uur              

Plaats: Kerkgebouw De Swaen, Voorhaven 135, Edam