Donderdag 17 oktober 2019

19.30 uur Jaarvergadering

en aansluitend

lezing door Reno Raaijmakers

 

 

 

Iran versus Saudi-Arabië

De spanning tussen Saudi-Arabië en Iran beïnvloedt de stabiliteit in het Midden-Oosten, maar werkt ook door in de wereldpolitiek. Beide landen zijn rijk aan olie en dus van groot economisch belang voor wereldmachten als de Verenigde Staten, Rusland, China en de Europese Unie. De spanning ligt zoals alles verankerd in de geschiedenis. Beide landen zijn islamitisch, maar Saudi-Arabië heeft zich ontwikkeld tot het meest fundamentalistische soennitische land en Iran tot het meest fanatieke sjiitische land. Het feit dat de heilige plaatsen Mekka en Medina in Saudi-Arabië liggen maakt de zaak alleen maar ingewikkelder. Verder is de geschiedenis van beide landen volstrekt tegenovergesteld.

Iran kan terugkijken op een rijke geschiedenis van duizenden jaren: vóór de komst van de Islam was het oude Perzië al één van de grootste beschavingen op aarde. Saudi-Arabië daarentegen is pas met het ontstaan van de Islam, dus ten tijde van de Profeet Mohammed (ca. 570-632 na Chr.), uit het woestijn-zand geboren. Kamelendrijvers uit Mekka veroverden vervolgens een groot deel van de bekende wereld. Als bakermat van de Islam was het land haast natuurlijkerwijs gedoemd tot een vorm van religieus fundamentalisme. Het heidense Iran werd veroverd en geïslamiseerd door de Arabieren uit Mekka. De sjiitische Islam die vervolgens in Iran ontstond is veel meer geïnspireerd op het oude Perzië en de grootsheid van Iran in het verleden. Een boeiend verhaal en noodzakelijk voor iedereen die iets van de wereld wil begrijpen.

 

Tijd:     20.15 uur
Plaats:  Kerkgebouw De Swaen, Voorhaven 135, Edam

Leden gratis, niet-leden € 5,=  per persoon.