Donderdag 19 oktober 2017 19.30 uur Jaarvergadering en daarna lezing door Ans Markus

 

 

19.30 uur Jaarvergadering voor de leden 

en daarna lezing door Ans Markus (openbaar toegankelijk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ik jou was …..

Ans Markus werkt al ruim veertig jaar. Zij introduceerde in haar schilderkunst een persoonlijke mythologie. De grondigheid en ook – vanuit haar persoonlijke leven – de onbarmhartigheid van het zelfonderzoek in haar werk, getuigen van pioniersgeest. In die zin is haar kunst vernieuwend en onmiskenbaar authentiek. Zij gaf stem aan breed levende vrouwelijke gevoelens en melancholie. Denk aan haar vrouwen in windsels, al dan niet gecombineerd met lege verten, verstilde bouwwerken of oude sculpturen. Tussen 1986 en 1990 kreeg zij landelijke bekendheid met dubbelportretten van meesters als Picasso, Léger en Klee. Geroemd wordt haar werk om de ideeënrijkdom en verrassende technische en compositorische vondsten. Zij ontwikkelde haar eigen beeldtaal, die ook bij andere themakeuzen een grote mate van consistentie behield. Daardoor is haar werk eigenlijk altijd direct herkenbaar. Haar schilderijen maakten al vroeg grote indruk op het publiek. Haar introverte persoonlijkheid kwam als gevolg daarvan volop in de schijnwerpers te staan. Ernst, discipline en ambachtelijkheid vormen de achtergrond van haar persoon en haar werk – een teruggetrokken leven in de kleine wereld van het atelier. Later werk getuigt ook van een bredere maatschappelijke oriëntatie, met een meer spirituele inhoud.

 

Aanvang lezing : 20.15 uur
Plaats: Kerkgebouw De Swaen, Voorhaven 135, Edam

Leden gratis, niet-leden € 5,00 per persoon.