Donderdag 16 april 2020 excursie

naar Agriport in de Wieringermeerpolder

 

Agriport A7 is een modern tuinbouw- en logistiek project in de Wieringermeerpolder. Honderden hectaren vroegere akkerbouwgrond zijn de thuisplaats geworden voor moderne, grootschalige glastuinbouw en vollegrondsteelt.

Centraal in Agriport ligt een nieuw bedrijventerrein. Door clustering van grootschalige productie en verwerking van groenten en daarbij horende logistiek, wordt het gezien als het modernste agropark in de wereld.

De  opgedane kennis prijkt inmiddels prominent op het lijstje Hollandse exportproducten. Het bedrijf ontwikkelt soortgelijke projecten in India, Thailand, China en Singapore, in samenwerking met plaatselijke partijen.

Zes jaar na de start van de eerste kassen heeft dit deel van de polder een ware metamorfose ondergaan. Je weet niet wat je ziet! Verre horizonten hebben plaatsgemaakt voor wanden van glas, grote bedrijfsgebouwen en indrukwekkende installaties voor de energie. Hier vind je bijvoorbeeld de grootste paprika- en tomatenproductie onder glas. Hier werken bedrijven samen en is innovatie de dagelijkse praktijk. Het glastuinbouwgebied beslaat in totaal ruim 800 hectare, waarvan 600 ha al in productie zijn. Op het 100 ha grote bedrijventerrein zijn inmiddels 17 ondernemingen gevestigd. Niet zichtbaar, maar zakelijk van levensbelang: glasvezel voor razendsnel dataverkeer.

Onze excursie gaat naar een speciaal onderdeel van Agriport: de kwekerij van oranje paprika’s. We worden ontvangen en welkom geheten in ’s werelds grootste kas met oranje paprika’s. Tijdens de rondleiding komt u in de energieruimte, de waterruimte en in de enorme kwekerij waar zo’n 30.000 kilo paprika’s per dag worden geoogst. U ervaart met eigen ogen hoe de hypermoderne tuinder zijn product teelt met oog voor mens en milieu en met de nieuwste technische snufjes. Er gaat een wereld voor u open!

 

 

 

 

Informatie met inschrijfformulier, vertrektijden en kosten voor deze excursie krijgt u in maart 2020 toegestuurd.