Home

Beste lezer,

Welkom op de website van ‘t Nut Edam. U vindt hier informatie over onze vereniging, verspreid over enkele rubrieken.

De officiële naam van onze vereniging is Nut departement Edam en wij zijn aangesloten bij de landelijke Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Die is opgericht in 1784 in Edam, door vader Jan en zoon Martinus Nieuwenhuyzen.  

Het doel van de Maatschappij kunnen we kernachtig samenvatten als: bevordering van het maatschappelijk welzijn door verspreiding van kennis onder brede lagen van de bevolking. Met dat doel werden scholen en bibliotheken opgericht, maar ook spaarbanken. De meeste van die initiatieven zijn in later tijd overgenomen door de overheid of andere, gespecialiseerde bedrijven en instellingen. Wat bleef, is het uitgangspunt om zich in te zetten voor het algemeen welzijn van individu en samenleving, los van groeperingen van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard.

Op tal van plaatsen zijn er nog afdelingen (departementen) van ’t Nut actief, die zich inzetten op vooral cultureel gebied. Zo ook ’t Nut Edam. Wij organiseren lezingen en cursussen over allerlei onderwerpen, meestal rond facetten van geschiedenis en kunst. Daarvoor kunnen wij gebruik maken van een inmiddels uitgebreid netwerk deskundigen. Ons seizoen loopt van oktober tot en met mei. Er is dan elke maand een lezing,  je kunt een cursus van een aantal sessies volgen onder begeleiding van een expert, en we maken elk jaar ook een excursie.

De leden van onze vereniging krijgen na de zomer een programmaboekje. Daarnaast publiceren wij alle informatie over de activiteiten van onze vereniging op deze website.  Informatie over het lidmaatschap vindt u in de rubriek Contact.

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

Alida Langedijk, voorzitter