Donderdag 19 mei 2022 lezing door Suzanne Roelofs

The American Dream
Architectuur voor een ideale samenleving

De Verenigde Staten waren in de 20e eeuw voortrekkers op het gebied van archi-tectuur en stedenbouwkundige trends. Typisch Amerikaanse ontwikkelingen: de wolkenkrabber, nieuwe technische ontwikkelingen, snelwegarchitectuur, grote winkelcentra buiten de steden. Er was een sterk geloof in de maakbare samen-leving. Maar kan je een samenleving vanaf de tekentafel ontwerpen? En wat waren de grootste successen? En niet te vergeten, waar ging het soms mis en wat kunnen we daar van leren?

Deze trends hebben een enorme invloed gehad op de ontwikkeling ook van Nederlandse steden en ons denken over stedenbouw. Suzanne Roelofs zal ingaan op deze ontwikkelingen aan de hand van voorbeelden uit heel Amerika. En naast de bekende architectuur van toparchitecten komen ook minder bekende, maar niet minder opvallende voorbeelden aan bod.

Tijd:     20.00 uur
Plaats: Kerkgebouw De Swaen, Voorhaven 135, Edam