Bestuur

Het bestuur van ’t Nut Departement Edam is als volgt samengesteld

VOORZITTER
SECRETARIS
PENNINGMEESTER
LEDENADMINISTRATIE en PERSCONTACTEN
ALGEMEEN BESTUURSLID

Alida Langedijk
Anneke van OverbeekAkkerboom
Mariet Brockhoff
Ineke van Lenteren
Harry Klieverik
Ankie Scheers

ERELEDEN

Piet Oud
Herman de Hondt
Joop Asselbergs

CONTRIBUTIE
€ 15,00 per jaar per persoon      of       € 23,00 per jaar per paar
Het verenigingsjaar duurt  van 1 september tot en met 31 augustus. Wij gaan uit van verlenging van uw lidmaatschap, tenzij u schriftelijk opgezegd heeft vóór 1 augustus.

Bankrekening Nut Departement Edam    NL77 RABO 0385 6730 94

Website   www.nutedam.nl

Fiscaal erkend als ANBI: algemeen nut beogende instelling