Bestuur

Het bestuur van ’t Nut Departement Edam is als volgt samengesteld

VOORZITTER
VICE-VOORZITTER
SECRETARIS
PENNINGMEESTER
LEDENADMINISTRATIE  en PERSCONTACTEN
TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Joop Asselbergs
Alida Langedijk
Anneke van Overbeek
Peter van de Nes
Ineke van Lenteren
Ria Mol

ERELEDEN 
Noor Reilingh-Franssen

Piet Oud
Herman de Hondt

CONTRIBUTIE
€ 15,00 per jaar per persoon      of       € 23,00 per jaar per paar
Het verenigingsjaar duurt  van 1 september tot en met 31 augustus. Wij gaan uit van verlenging van uw lidmaatschap, tenzij u schriftelijk opgezegd heeft vóór 1 augustus.

Bankrekening Nut Departement Edam    NL77 RABO 0385 6730 94

Website   www.nutedam.nl

Fiscaal erkend als ANBI: algemeen nut beogende instelling