Bestuur

Het bestuur van ’t Nut Departement Edam is als volgt samengesteld

VOORZITTER
VICE-VOORZITTER
SECRETARIS
PENNINGMEESTER
LEDENADMINISTRATIE  en PERSCONTACTEN
ALGEMEEN BESTUURSLID

Joop Asselbergs
Alida Langedijk
Anneke van Overbeek
Peter van de Nes
Ineke van Lenteren
Mariet Brockhoff

ERELEDEN 
Piet Oud
Herman de Hondt

CONTRIBUTIE
€ 15,00 per jaar per persoon      of       € 23,00 per jaar per paar
Het verenigingsjaar duurt  van 1 september tot en met 31 augustus. Wij gaan uit van verlenging van uw lidmaatschap, tenzij u schriftelijk opgezegd heeft vóór 1 augustus.

Bankrekening Nut Departement Edam    NL77 RABO 0385 6730 94

Website   www.nutedam.nl

Fiscaal erkend als ANBI: algemeen nut beogende instelling