Bestuur

Het bestuur van ’t Nut Departement Edam is als volgt samengesteld:

VOORZITTER                Joop Asselbergs

VICE-VOORZITTER         Alida Langedijk

SECRETARIS                 Anneke van Overbeek

PENNINGMEESTER        Peter van de Nes

LEDENADMINISTRATIE  en PERSCONTACTEN      Ineke van Lenteren

TECHNISCHE ONDERSTEUNING     Ria Mol en Herman de Hondt

 

                                     

ERELEDEN 
Noor Reilingh-Franssen

Piet Oud

 

 

CONTRIBUTIE           € 15,00 per jaar per persoon      of       € 23,00 per jaar per paar                          Het verenigingsjaar duurt  van 1 september tot en met 31 augustus. Wij gaan uit van verlenging van uw lidmaatschap, tenzij u schriftelijk opgezegd heeft vóór 1 augustus.

 

bankrekening Nut Departement Edam    NL77 RABO 0385 6730 94

website   www.nutedam.nl

fiscaal erkend als ANBI: algemeen nut beogende instelling