Donderdag 19 januari 2023 – Lezing door Harry Klieverik

Baltische lichten
In het kielzog van de Oostvaarders

In zijn boek Baltische Lichten schrijft Harry Klieverik hoe hij zeilend het spoor volgt van de Nederlandse Oostvaarders.

In deze lezing laat hij met foto’s de sporen zien die hij vond langs de kusten en in de oude vuurtorens van de onstuimige geopolitieke ontwik- kelingen rond de Oostzee, van de middeleeuwse jacht op haring en de rivaliteit tussen Denemarken, Zweden en de Hanze tot de Tachtigjarige Oorlog, de opkomst van Rusland als wereldmacht, de Napoleontische oorlogen, de Krimoorlog, de twee wereld- oorlogen en de Koude Oorlog.

Hij vertelt over bijzondere mensen die verbonden zijn met de Nederlandse maritieme historie, waaronder Nicolaes Witsen, Sigbrit Willems, Quirinus Harder en de Amelander zeeheld Fopke Cornelis. Samen roepen die verhalen een caleidoscopisch beeld op van de geschiedenis van Noord-Europa.

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Kerkgebouw De Swaen, Voorhaven 135, Edam
Leden gratis, niet-leden € 5,00 per persoon.