Donderdag 16 mei 2024 – Excursie naar het Betje Wolff Museum & Agrarisch Museum Westerhem

Betje Wolff Museum

Het Betje Wolff Museum is sinds 1950 gevestigd in de oude, voormalige pastorie aan Middenweg 178 in Middenbeemster. Betje (Elizabeth) Wolff-Bekker woonde er van 1759 tot 1777 met haar man, dominee Adrianus Wolff, aan wie zij uitgehuwelijkt is en die dertig jaar ouder is dan zij.

Het museum is een huis dat de sfeer uit de tijd van Betje Wolff voor een groot deel heeft weten te bewaren. De bezoeker stapt binnen en staat meteen in een andere wereld. De keuken is achttiende-eeuws evenals de zolder en de domineeskamer. Daarbij is het een huis met een aantal stijlkamers uit andere eeuwen.

De kamers zijn zo ingericht dat ze een goed beeld geven van hoe er vroeger gewoond en geleefd werd in de Beemster en het lijkt of de bewoners er net nog waren.

Agrarisch Museum Westerhem

Het Agrarisch Museum Westerhem bevindt zich in een authentieke stolpboerderij. De stolp en zijn constructie is al het bewonderen waard. In de vaste tentoonstelling wordt het Beemster agrarische leven rond 1920/1930 getoond.
U ziet een zomer- en een winterstal uit deze periode, maar ook de kaas- en botermakerij, de washoek, de paardenstal en de dars met de bijzondere tuigenkast en rijtuigen.

Informatie met inschrijfformulier en kosten voor deze excursie krijgt u in april 2024 per e-mail toegestuurd.