Donderdag 23 maart 2023 – Lezing door Karin Braamhorst

Passie en Compassie

Matthias Stom, Christus met doornen gekroond
(ca. 1633–1639)

De Passie van Christus wordt door kunstenaars in aangrijpende en ontroerende beelden zichtbaar gemaakt. Het is verrassend hoe deze overbekende verhalen ons nieuwe inzichten en ervaringen kunnen bieden.

Het lijden van Christus werd in de loop van de tijd steeds menselijker uitgebeeld. Zo kwam er meer aandacht voor compassie, het natuurlijke gevoel van sympathie en mededogen voor het lijden van anderen.

Deze lezing gaat in op hoe kunstenaars de trouw, de twijfel en angsten van Petrus verbeelden en de ontsteltenis van de discipelen toen zij getuige waren van de arrestatie.

Ook moderne kunstenaars laten ons zien hoe de oude thema’s van lijden en medelijden universeel menselijk zijn en ook buiten de kaders van de traditionele religieuze kunst een diepgevoelde ervaring opleveren.

Kunsthistorica Karin Braamhorst onderzoekt op welke wijze het lijden door verschillende kunstenaars in beeld is gebracht en hoe relevant de thema’s van passie en compassie ook vandaag de dag nog zijn.

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Kerkgebouw De Swaen, Voorhaven 135, Edam
Leden gratis, niet-leden € 5,00 per persoon.